Házirend

 1. A belépőjegy megváltásával a látogatók elfogadják a Kerekerdő Élménypark szabályzatait, házirendjét.
 2. A Kerekerdő Élménypark területén csak az adott napon megváltott és érvényes belépőjeggyel lehet tartózkodni. A belépőjegy visszaváltására nincs lehetőség, a pénztártól való távozás után reklamációt NEM fogadunk el.
 3. Gyerekek csak felnőtt hozzátartozó felelősségére és kíséretével tartózkodhatnak a parkban.
 4. A Kerekerdő Élménypark kötélpályái kizárólag a park szakképzett dolgozóinak utasításai szerint vehetőek igénybe. Az egyes pályatípusok csak a hozzájuk tartozó magassági határok szerint használhatóak!
 5. A Kerekerdő Élménypark akadálypályái és az általa rendelkezésre bocsátott felszerelések (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak) saját felelősségre, rendeltetésszerűen, a kötélpályák esetében kötelezően elsajátított, pályaanimátor által betanított módon használhatóak, kizárólag betanítás után. Zárt cipő viselése mindegyik tevékenységhez kötelező!
 6. Használat után az eszközöket a Kalandpark dolgozói (animátorai) részére vissza kell szolgáltatni. A park tulajdonában lévő eszközökkel, felszereléssel együtt a park területéről kilépni TILOS!
 7. Az akadálypályák használatának szabályzata e házirend részeként kötelező érvényű azok használói számára!
 8. Az Élménypark területére külső vendéglátó egységben vásárolt, onnan rendelt ételt, italt behozni TILOS!
 9. Az Élménypark területére alkoholos italt behozni TILOS! Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a Kerekerdő Élménypark területén nem tartózkodhat, a szolgáltatásokat NEM veheti igénybe!
 10. A parkba kutyát és egyéb állatot behozni baleset-megelőzés okán sajnos TILOS!
 11. A parkban dohányozni a kijelölt dohányzóhelyen lehet, kötélpálya felszerelésben (beülő, sisak) pedig minden körülmények között TILOS!
 12. Baleset, tűz vagy rendbontás esetén azonnal értesítse a Kerekerdő Élménypark bármely munkatársát!
 13. A Kerekerdő Élménypark illetékes vezetője vagy meghatalmazott munkatársa jogosult az eszközökre, önmagukra vagy társaikra veszélyes, illetve a házirendet és a pályaszabályzatot nem betartó vendégeket a park területéről kitiltani. A megvásárolt jegy ebben az esetben sem visszaváltható.
 14. Rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésnek megfelelő használatából eredő károkért a kárt okozó tartozik anyagi felelősséggel.
 15. A Kerekerdő Élménypark NEM vállal felelősséget a park területén a szolgáltatásokat igénybe vevők által a saját, illetve más tulajdonában lévő tárgyakban (pl. szemüveg, karóra, mobiltelefon) okozott károkért és az egyes vagyontárgyak elvesztéséért! Illetve az élménypark területén található eszközök, élményelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért sem!
 16. Bármilyen baleset, veszélyeztetés vagy rendellenesség észrevétele esetén az Élménypark vendégei kötelesek azt jelezni a park dolgozói felé, a lehető legrövidebb időn belül. Elsősegély doboz és tűzoltó készülék a park erre kijelölt helyein találhatók.
 17. A belépőjegy megváltásával a látogató elfogadja az élményparkban tartózkodás ideje alatt készült kép és hanganyag – Kerekerdő Élménypark munkatársa általi – készítését, és azok marketing célú felhasználásához is egyidejűleg hozzájárul.
 18. A Kerekerdő Élménypark a változtatás jogát fenntartja.